Θεσσαλονίκη 16/2/2012

                                                                                                          Αρ. Πρωτ. 25/12

                

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

          ΠΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΚΕΑΤ

Κα. Π. ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ. Μ. ΜΠΟΛΑΡΗ

ΘΕΜΑ: ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ)

 Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

 Οι καταστάσεις για μια ακόμη φορά μας επιβάλλουν να σας επισημάνουμε τις δυσμενείς συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν σχετικά με την σίτιση των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και των οικοτρόφων της διεύθυνσης ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης. Ήδη από την αρχή του έτους και με την επιστροφή των μαθητών μετά την διακοπή των μαθημάτων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, η διεύθυνση του ΚΕΑΤ  σταμάτησε την παροχή προγεύματος στους μαθητές. Η αιτιολογία και από την μεριά σας σε προσωπική μας συνάντηση στις 31 Ιανουαρίου, αρκετές μέρες ήδη μετά την εμφάνιση της δυσλειτουργίας, ήταν πως το ζήτημα ήταν γραφειοκρατικό και θα επιλυόταν την αμέσως επόμενη μέρα. Η έννοια «γραφειοκρατικό» βεβαίως επιδέχεται πολλές ερμηνείες και μας είναι δύσκολο ομολογούμε να αντιληφθούμε την «γραφειοκρατική κωλυσιεργία» σε έναν φορέα ο οποίος υποτίθεται ότι εξυπηρετεί μαθητές και δη με προβλήματα όρασης και γενικότερα με αναπηρίες.

 Σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, το «γραφειοκρατικό θέμα» ακόμα παραμένει, με τους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών να μην λαμβάνουν το απαιτούμενο πρόγευμα. Οι δικαιολογίες και οι αιτιάσεις είναι πολύ εύκολο να λεχθούν, όταν όμως ένας φορέας δεν είναι ικανός να επιλύσει ένα ζήτημα το οποίο έχει κολλήσει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, τότε προφανώς η διοίκησή του κάτι δεν κάνει σωστά και οι ευθύνες που φέρει είναι βαριές.

 Το ζήτημα που αναφέρουμε, δυστυχώς δεν είναι το μόνο το οποίο καταδεικνύει την δυσλειτουργία του Φορέα, αφού το πρόβλημα της ελλιπούς σίτισης είναι γενικευμένο στην διεύθυνση ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, πρόβλημα το οποίο επίσης είχατε δεσμευτεί ότι θα επιλυθεί.

Κυρία διοικήτρια, ευχόμαστε να είναι αυτή η τελευταία φορά που αναγκαζόμαστε να σας επισημάνουμε προβλήματα λειτουργίας του Φορέα που διοικείτε, θέματα τα οποία σε έναν έναν χώρο ο οποίος υποτίθεται ότι παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και προστασίας, θα έπρεπε να είχαν προληφθεί και να μην μιλάμε σήμερα για τα αυτονόητα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα και υπό αυτές τις συνθήκες δεν έχετε καταφέρει να μας πείσετε για τις προθέσεις σας για ανάπτυξη του παραρτήματος του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης με την ανάπτυξη των τμημάτων, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, τον έλεγχο του προσωπικού κλπ, όταν την ίδια στιγμή τόσο βασικά προβλήματα όπως είναι η σίτιση των μαθητών και οικότροφων μένει μετέωρη.

 

Με τιμή,

 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ