Παρακάτω θα βρείτε επιστολή της Ε.Τ.Β.Ε. "Ο Λουδοβίκος Μπράιγ", σχετικά με την δεύτερη απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων τυφλότητας απο τον Δήμο Θεσσαλονίκης.                                                                                                             
                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 18/5/2012
                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 59/12                    

                       Προς 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
κα. ΚΑΛΥΨΩ ΓΟΥΛΑ


Θέμα: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

Αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε,
Σε γνώση μας ήρθε έγγραφο του τμήματος προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (το οποίο και σας επισυνάπτουμε), σχετικό με την ενημέρωση του φακέλου επιδοτούμενων από το πρόγραμμα τυφλότητας. Απορούμε με το νόημα αυτής της δεύτερης «καταχρηστικής απογραφής», μέσα σε διάστημα δύο μηνών, αφού όπως γνωρίζετε μόλις ολοκληρώθηκε η απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 Εξάλλου, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Διοικητική Μεταρρύθμισης (αρ.πρ. Π2α/Γ.Π.:οικ.35099, 2/4/2012) προβλέπεται πως μετά το πέρας της καταγραφής των δικαιούχων από τα ΚΕΠ, θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση των δεδομένων της καταγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής «Τομέας Υγείας και Πρόνοιας» που διαθέτουν οι ΟΤΑ.
Τα στοιχεία λοιπόν όλων των δικαιούχων ήδη βρίσκονται στην διάθεση του ως άνω Υπουργείου και μπορεί η οποιαδήποτε αρμόδια διεύθυνση (Τμήμα Προνοιακών Επιδομάτων Δήμου Θεσσαλονίκης) να τα αναζητήσει από εκεί, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των τυφλών δικαιούχων, αφού και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο για ένα άτομο με πρόβλημα όρασης να προβαίνει σε τέτοιες γραφειοκρατικές διαδικασίες δεύτερη φορά σε διάστημα δύο μηνών για τον ίδιο ακριβώς σκοπό.
 Παρακαλούμε όπως άμεσα επιληφθείτε του θέματος, για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας των τυφλών συμπολιτών μας. 
  

Με τιμή,

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΩΛΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 24 Μάιος 2012 09:16)