Προς ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣκ. ΑΛΕΞΙΟ ΤΣΙΠΡΑ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΡΑΣΗΣ

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Σε συναντήσεις τόσο δικές σας, όσο και υπουργών της Κυβέρνησης με εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος, δεσμευτήκατε ότι δεν θα πειραχθεί κανένα κοινωνικό δικαίωμα των ατόμων με τύφλωση και αναπηρίες όρασης (θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων για χορήγηση αναπηρικών επιδομάτων, μείωση συντάξεων, αντικατάσταση θεσμού ΚΕΠΑ κλπ).  Ωστόσο, στην λίστα των 113 προαπαιτούμενων που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, διαπιστώνουμε με αγανάκτηση ότι σε αυτά περιλαμβάνονται μέτρα τα οποία θίγουν κατοχυρωμένα δικαιώματα των ατόμων με τύφλωση, αδυνατίζοντας ουσιαστικά το Κράτος Πρόνοιας, γυρίζοντας την χώρα μας δεκαετίες πίσω και οδηγώντας όλους εμάς, τα άτομα με αναπηρίες όρασης, στην εξαθλίωση. Πιο συγκεκριμένα: Το προαπαιτούμενο με αριθμό 75 με τίτλο: «Κοινωνική προστασία: Μεταρρύθμιση Αναπηρικών Επιδομάτων - Νέα Νομοθεσία για τον Καθορισμό των Προϋποθέσεων Απόδοσης των Αναπηρικών Επιδομάτων» θέτει ζήτημα θέσπισης εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, τη στιγμή που αυτά χορηγούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που δημιουργεί η αναπηρία και όχι για λόγους βιοποριστικούς. Στο προαπαιτούμενο με αριθμό 76 αναφέρεται: «Κοινωνική προστασία: Μεταρρύθμιση των μεταφορικών  επιδομάτων μέσα στον Νοέμβριο με εφαρμογή από το 2018 σε συνέχεια του ηλεκτρονικού  εισιτηρίου». Το άτομο με τύφλωση μέσα στην Περιφερειακή ενότητα διαμονής του θα πρέπει να δικαιούται δωρεάν μετακίνησης (ίδιος και ο συνοδός του) με οποιοδήποτε ΜΜΜ, δημόσιο ή ιδιωτικό. Σε ολόκληρη την υπόλοιπη επικράτεια θα δικαιούται έκπτωση 50% (ο ίδιος και ο συνοδός του) με οποιοδήποτε ΜΜΜ δημόσιο ή ιδιωτικό. Η έκπτωση θα παρέχεται για οποιοδήποτε μέσο (επίγειο, εναέριο ή θαλάσσιο). Για την χρήση ταξί στην περιφερειακή ενότητα διαμονής του θα μπορεί να κάνει χρήση κουπονιών όταν πρόκειται για μετακίνηση για λόγους εργασίας ή υγείας (τακτικές ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες).   Στο προαπαιτούμενο υπ’ αριθμόν 86 αναφέρεται: «Συντάξεις: Ο ατομικός επανυπολογισμός των συντάξεων  βάσει των νέων κανόνων θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου». Είμαστε αντίθετοι σε επανυπολογισμό της σύνταξης των ατόμων με τύφλωση και στην μείωση μέσω αυτού της προσωπικής διαφοράς,  την στιγμή μάλιστα που στην χώρα μας υπάρχει παντελής έλλειψη θεσμών (πχ βοήθεια στο σπίτι και άλλων υποστηρικτικών μηχανισμών). Το προαπαιτούμενο υπ’ αριθμόν 97 αναφέρει: «Δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας: Μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας. Το πιλοτικό πρόγραμμα του συστήματος αξιολόγησης της λειτουργικής αναπηρίας θα κυκλοφορήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2018». Ουσιαστικά η έννοια της λειτουργικότητας έχει τεθεί ορθά στο περιθώριο καθώς σύμφωνα με τον ν.3863/2010 σύστασης του 

Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και την απόφαση Φ11321/οικ.26012/1718 (ΦΕΚ 2611/Β’, 8/11/2011) περί του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας τέθηκαν αυστηροί και σαφείς κανόνες για την πιστοποίηση και την απόδοση ποσοστού σε κάθε ένα άτομο με αναπηρία και η οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς αμφιλεγόμενων εννοιών για την εκτίμηση της αναπηρίας, αφήνει σαφείς υπόνοιες για προσπάθειες περαιτέρω κατακρεούργησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Στο προαπαιτούμενο με αριθμό 106 αναφέρεται: «Κοινωνική ασφάλιση: Τον Μάιο του 2018 θα αναθεωρηθούν οι κανόνες παροχών αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4387/2016». Τα άτομα με αναπηρία όρασης βιώνουν τα τελευταία χρόνια συνεχόμενες μειώσεις στις συντάξεις του, έχοντας οδηγήσει το επίπεδο διαβίωσης στην εξαθλίωση. Οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω μείωση των συντάξεών τους, τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια όλο και πιο βαθιά στην ύφεση μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση βασικών βιοτικών τους αναγκών.   Βασιζόμενοι στην ευαισθησία που σας διακρίνει, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα εξετάσετε τα παραπάνω θέματα διεξοδικά χωρίς να θίγονται για άλλη μια φορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες όρασης. 

Για το Δ.Σ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΩΛΗΣ