Καλούνται οι δικαιούχοι του Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητας (αρμοδιότητας Δήμου Θεσσαλονίκης) να καταθέσουν έως τις 15 Δεκεμβρίου στην Διεύθυνση Πρόνοιας Δήμου Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 53-55) ή στα γραφεία του συλλόγου τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ετήσια απογραφή τους στα μητρώα δικαιούχων:

-Υπεύθυνη Δήλωση (Την λαμβάνετε από τα γραφεία μας ή από την Διεύθυνση Πρόνοιας)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

-Φωτοτυπία ταυτότητας

-Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας

Οι κάτοικοι Καλαμαριάς καταθέτουν επίσης έως τις 15 Δεκεμβρίου τα κάτωθι δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία Δήμου Καλαμαριάς (Ιερέως Παπανικόλα 18 και Αμισού, Καλαμαριά, 2ος όροφος) ή στα γραφεία του συλλόγου:

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

-Φωτοτυπία Ταυτότητας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του συλλόγου 2310888048.