Σαν σήμερα πριν 34 χρόνια οι Τυφλοί της πόλης αναγκάστηκαν να κάνουν κατάληψη στο ίδρυμα της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα από ιδιωτικό-φιλανθρωπικό να μετατραπεί σε δημόσιο. Οι λόγοι που οδήγησαν τους Τυφλούς στην κατάληψη ήταν ότι η φιλανθρωπική οργάνωση ουσιαστικά είχε εγκαταλείψει το ίδρυμα από τα τέλη του 70’. Ουσιαστικά η κατάληψη απευθυνόταν στην Πολιτεία ώστε αυτή να αναλάβει τις ευθύνες της για δημόσια και δωρεάν παιδεία για τους Τυφλούς. Από τον Μάρτιο του 1984 το Ίδρυμα της Σχολής Τυφλών χρηματοδοτείται και ελέγχεται από την Πολιτεία.Από 120 Τυφλούς εσωτερικούς τροφίμους την δεκαετία του 60’, το 2017 έχει εσωτερικούς μαθητές μόλις 12. Για το ιστορικό της κατάληψης και ό,τι ακολούθησε, αναλυτικότερα διαβάστε εδώ.