Αγαπητοί συνάδελφοι,σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην σελίδα www.idika.gr με χρήση των κωδικών taxisnet.

Στη κατηγορία δικαιούχων εντάσσονται όσοι πληρούν τα  εισοδηματικά κριτήρια που ξεκινούν από 17.000 ευρώ (για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ΑμεΑ) και διαμορφώνονται ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.