Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι έπειτα από συνεχείς ενέργειες του συλλόγου μας, η τράπεζα EUROBANK προχώρησε στην αναθεώρηση της διαδικασίας με την ονομασία "Συναλλαγές με πελάτες ειδικών κατηγοριών" η οποία εμπλουτίστηκε και με τις ειδικές εξαιρέσεις για τους τυφλούς πελάτες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη διαδικασία, μπορούν πλέον και οι τυφλοί πελάτες της τράπεζας να πραγματοποιούν συναλλαγές, χωρίς την παρουσία μάρτυρα παρά μόνο με την παρουσία δύο υπαλλήλων της τράπεζας, εκ των οποίων ο ένας απαραιτήτως ο Διευθυντής του Καταστήματος.

Η νέα διαδικασία αφορά σε μία συναλλαγή ανά ημέρα και για ποσά έως 1.000 ευρώ.