Βασική επιδίωξη της ‘Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Λουδοβίκος Μπράιγ» από το 2011 και μετά, αποτελεί η προσπάθεια για την εξεύρεση μόνιμης λύση για την εκπαίδευση και προστασία των νεοτυφλωθέντων ατόμων άνω των 18 ετών από την Διεύθυνση ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό εστάλη πρόσφατα για ακόμη μία φορά επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας και προς τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων.

Σήμερα, τις περιπτώσεις αυτές (τους νεοτυφλωθέντες άνω των 18 ετών) το ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης τους στέλνει αυθαίρετα σε δομές αυτόνομων κατοικιών, χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να διαβιούν σε συνθήκες ουσιαστικής αυτονομίας και με ασφάλεια εκεί. Ενώ σαφώς θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ενδεδειγμένη εκπαίδευση τους σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας (κινητικότητα, βασικές καθημερινές δεξιότητες κλπ), αντ’ αυτού, νεοτυφλωθέντες άνω των 18 ετών καλούνται εντελώς ξαφνικά να διαβιώσουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο δυστυχώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους.   Αποτέλεσμα αυτού, αρκετά άτομα με αναπηρία όρασης να επιστρέφουν πρόωρα στο σπίτι τους χωρίς να έχουν λάβει καμία είδους εκπαίδευση για την φύση της αναπηρίας τους αλλά και άλλοι να μην επιλέγουν καν την λύση του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης για την εκπαίδευσή τους στην νέα κατάσταση της τυφλότητας στην οποία έχουν περιέλθει, καθώς το ενδεχόμενο του ότι θα πρέπει από την πρώτη μέρα να ζήσουν μόνοι τους και απομονωμένοι σε ένα «διαμέρισμα» το οποίο έχει βαφτιστεί «αυτόνομη διαβίωση», χωρίς να μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές καθημερινές τους ανάγκες, λειτουργεί αποτρεπτικά στο να απευθυνθούν προς το ΚΕΑΤ.

Μοναδική λύση για την ουσιαστική στήριξη των νεοτυφλωθέντων ατόμων άνω των 18 ετών αποτελεί η διεύρυνση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, με την άμεση έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας της, ο οποίος να προβλέπει σαφή μέτρα εκπαίδευσης και προστασίας για οποιοδήποτε άτομο με τύφλωση άνω των 18 ετών εντός του Κέντρου τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπαίδευση κινητικότητας/προσανατολισμού, εκπαίδευση βασικών καθημερινών δεξιοτήτων κ.α. και για όσο διάστημα απαιτηθεί έως το άτομο με αναπηρία όρασης να νιώσει έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της ανεξάρτητης διαβίωσης του, και το οποίο διάστημα σαφώς θα εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Χωρίς την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης εντός της Διεύθυνσης ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, δυστυχώς οι περιπτώσεις νεοτυφλωθέντων ατόμων άνω των 18 ετών οι οποίοι ζουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες διαβίωσης στις οποίες καλούνται να ζήσουν με παρότρυνση του ΚΕΑΤ, θα συνεχίζουν να αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία. 

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 14 Μάιος 2018 14:08)