Βασική επιδίωξη της ‘Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Λουδοβίκος Μπράιγ» από το 2011 και μετά, αποτελεί η προσπάθεια για την εξεύρεση μόνιμης λύση για την εκπαίδευση και προστασία των νεοτυφλωθέντων ατόμων άνω των 18 ετών από την Διεύθυνση ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό εστάλη πρόσφατα για ακόμη μία φορά επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας και προς τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων.

Μοναδική λύση για την ουσιαστική στήριξη των νεοτυφλωθέντων ατόμων άνω των 18 ετών αποτελεί η διεύρυνση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, με την άμεση έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας της, ο οποίος να προβλέπει σαφή μέτρα εκπαίδευσης και προστασίας για οποιοδήποτε άτομο με τύφλωση άνω των 18 ετών εντός του Κέντρου τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπαίδευση κινητικότητας/προσανατολισμού, εκπαίδευση βασικών καθημερινών δεξιοτήτων κ.α. και για όσο διάστημα απαιτηθεί έως το άτομο με αναπηρία όρασης να νιώσει έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της ανεξάρτητης διαβίωσης του, και το οποίο διάστημα σαφώς θα εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Χωρίς την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης εντός της Διεύθυνσης ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, δυστυχώς οι περιπτώσεις νεοτυφλωθέντων ατόμων άνω των 18 ετών οι οποίοι ζουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες διαβίωσης στις οποίες καλούνται να ζήσουν με παρότρυνση του ΚΕΑΤ, θα συνεχίζουν να αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία. 

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 21 Μάιος 2018 08:47)