Ανακοινώνεται ότι στο ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη πρόκειται να λειτουργήσουν για άτομα με αναπηρία όρασης οι ειδικότητες: 1) Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και Τηλεφωνικών Κέντρων, Παροχής Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης Πελατών και 2) Βοηθός Φυσικοθεραπείας. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης στις προαναφερόμενες ειδικότητες, καλούνται να καταθέσουν αίτηση εγγραφής έως και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου είτε στο Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 32, κατά τις ώρες 9.00π.μ. έως 2.00μ.μ., είτε στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 95, κατά τις ώρες 2.30 έως 5.30 μ.μ. Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση συμμετοχής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ανωτέρω ειδικοτήτων, 2) φωτοτυπία ταυτότητας, 3) φωτοτυπία ΑΜΚΑ, 4) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 5) Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γενικού Λυκείου ή ΤΕΕ Β’ Κύκλου και 6) Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-844888 ή στο ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη στο 2310-471524.