Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αυξημένης συμμετοχής και προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ενδιαφερόμενοι/ες και ειδικότερα όσοι/ες εκ των υποψηφίων αναμένεται να παραλάβουν τις επόμενες ημέρες τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2018 μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Μετά από ενέργειες του συλλόγου μας, επιλύθηκε το πρόβλημα με τους υποψηφίους ειδικότητας ΙΕΚ Βοηθός Φυσικοθεραπείας, οι όποιοι πλέον συμμετέχουν πλέον στις εξετάσεις κανονικά και καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους.