Σειρά επαφών είχε το τελευταίο διάστημα το Δ.Σ. της Ένωσης Τυφλών Β.Ε. «Ο Λουδοβίκος Μπράιγ» με κυβερνητικούς φορείς με σκοπό την ενημέρωση των τελευταίων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με τύφλωση και αναπηρίες όρασης, τις προοπτικές επίλυσής τους μέσω των κατάλληλων πολιτικών και γενικότερα τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν για την βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Τα γραφεία μας επισκέφθηκε σύμβουλος του υφυπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμοδίου για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, ο οποίος ενημερώθηκε διεξοδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με τύφλωση και αναπηρίες όρασης κατά τις συναλλαγές τους με υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και συζητήθηκαν οι προτάσεις του συλλόγου για την απλούστευση των διαδικασιών αυτών, κάνοντας πιο ευέλικτη και λειτουργική την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Ακολούθησαν επίσης συναντήσεις με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, κ. Καράογλου και με την υπεύθυνη του Γραφείου Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη κα. Αντωνίου, στις οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά οι πολιτικές για την βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρίες όρασης αλλά και καίρια προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα εκπαίδευσης, εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα κλπ. Ενδεικτικά αναλύθηκαν οι προτάσεις μας ανάμεσα σε άλλα για:

  • Την έκδοση κάρτας μετακίνησης αναπήρου (πάσο) για δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακινήσεων, χρονικής διάρκειας ίσης με την διάρκεια γνωμάτευσης ΚΕΠΑ για την αποφυγή της ταλαιπωρίας του δικαιούχου με την ετήσια ανανέωση στα ΚΕΠ
  • Την απλούστευση των διαδικασιών ετήσιας απογραφής τυφλών στις κατά τόπους διευθύνσεις Πρόνοιας για την αποφυγή της υφιστάμενης μέχρι σήμερα ταλαιπωρίας και της ως ισχύει υποχρέωσης κατάθεσης πλήθους δικαιολογητικών
  • Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης και εκπαίδευσης των νεοτυφλωθέντων ατόμων άνω των 18 ετών για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο υποστήριξης και εκπαίδευσης για την πληρέστερη κοινωνική τους επανένταξη
  • Την στελέχωση με νέες προσλήψεις των αρμοδίων δομών, δημοσίων υπηρεσιών κλπ ανά την επικράτεια με νέους εκπαιδευτές κινητικότητας/προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, καθώς σήμερα σε όλη την χώρα υπάρχουν μόλις οκτώ, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι δεν επαρκούν για τις υπάρχουσες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες εκπαίδευσης και υποστήριξης τόσο των μαθητών όσο και ενηλίκων με προβλήματα όρασης.
  • Την ανάγκη τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών ώστε να δέχεται εκτός της εκπαίδευσης και για φιλοξενία άτομα άνω των 18 ετών από την επαρχία
  • Την  αξιοποίηση της υπάρχουσας δωρεάς για την ίδρυση γηροκομείου Τυφλών στην Θεσσαλονίκη σύμφωνα και με τον βασικό όρο των δωρητών

Τόσο ο κ. Καράογλου όσο και η κα. Αντώνιου, αντιλήφθηκαν πλήρως το σύνολο των προβλημάτων και των προτάσεών μας και δεσμεύτηκαν να τις προωθήσουν στα αρμόδια υπουργεία με σκοπό την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ουσιαστική ενσωμάτωση των ελλήνων τυφλών στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ο σύλλογός μας θα συνεχίσει τις επαφές και τις προσπάθειες για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των ατόμων με τύφλωση και αναπηρίες όρασης, παραμένοντας αρωγός στις προσπάθειες των φορέων προς τον σκοπό αυτό.