Η Ένωση Τυφλών Β.Ε. "Ο Λουδοβίκος Μπράιγ" για μια ακόμη χρονιά συνέχισε την ενημέρωση προς τις Α/θμιες και Β/θμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Πρόνοιας των Δήμων για τις ευκαιρίες Εκπαίδευσης εντός του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Θεσσαλονίκης, οπού εκεί λειτουργούν και προσφέρονται δωρεάν:

Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών

Φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς

Φιλοξενία και σίτιση των μαθητών που προέρχονται από την επαρχία

Αθλητικές δραστηριότητες

Τμήματα μουσικής

Εκμάθηση Η/Υ

καθώς και μαθήματα καθημερινών δεξιοτήτων (μετακίνηση με το λευκό μπαστούνι, μαγείρεμα κλπ), αυτόνομη διαβίωση για άτομα άνω των 18 ετών κ.α.

Στόχος είναι η ομαλή κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες όρασης μέσα από τις δράσεις και τα τμήματα του ΚΕΑΤ, σε ένα περιβάλλον που προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για αυτό.

Ακολουθεί η επιστολή:

Προς

ΚΕΣΣΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ - Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Με στόχο την πληρέστερη κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρίες όρασης, επανερχόμαστε ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων των ανήλικων μαθητών με τύφλωση ή/και προβλήματα όρασης, οι οποίοι απευθύνονται στην υπηρεσία σας ή οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών – Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (τέως Σχολή Τυφλών), όπου εκεί λειτουργούν:

Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών

Φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς

Φιλοξενία και σίτιση των μαθητών που προέρχονται από την επαρχία

Αθλητικές δραστηριότητες

Τμήματα μουσικής

Εκμάθηση Η/Υ

Σας επισημαίνουμε ότι οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται είναι δωρεάν καθότι το ίδρυμα της Σχολής Τυφλών (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, παράρτημα Θεσσαλονίκης) λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ.

Παράλληλα προσφέρονται μαθήματα καθημερινών δεξιοτήτων (μετακίνηση με το λευκό μπαστούνι, μαγείρεμα κλπ), αυτόνομη διαβίωση για άτομα άνω των 18 ετών κ.α.

Εμείς, ως σύλλογος Τυφλών με τη μακρόχρονη εμπειρία μας και συναναστροφή με γενιές και γενιές ατόμων με προβλήματα όρασης θεωρούμε ότι το πλαίσιο ένταξης σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί η Εκπαίδευση ως σήμερα, είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, δυστυχώς όμως δεν είναι το πλέον κατάλληλο για ένα μεγάλο κομμάτι των Τυφλών μαθητών, οι οποίοι μέσα από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης, θα είχαν καλύτερη τύχη ενώ με τη συναναστροφή τους με ομοιοπαθούντα άτομα και απεγκλωβισμένα από τυχόν υπερπροστατευτικότητα των γονέων θα είναι πιο ομαλή η ανεξαρτητοποίησή και η κοινωνική τους ένταξη.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΩΛΗΣ