Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστα απέστειλε η Ένωση Τυφλών Β.Ε. "Λουδοβίκος Μπράιγ" σχετικά με τα ηχητικά προειδοποιητικά συστήματα φωτεινών σηματοδοτών για άτομα με οπτική αναπηρία στην Θεσσαλονίκη, που είτε δεν υπάρχουν εγκατεστημένα είτε (όσα υπάρχουν) είναι εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει και να θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Ακολουθεί η επιστολή:

Θεσσαλονίκη 29/9/2021

Αρ. Πρωτ. 28/21

Προς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

ΘEMA: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Η ασφαλής μετακίνηση των ατόμων με τύφλωση, προβλήματα όρασης, εν γένει ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων οφείλει να είναι από τις βασικές προτεραιότητες μιας ευνομούμενης κοινωνίας.

Με λύπη μας βλέπουμε ότι από το σύνολο των διακοσίων πενήντα περίπου διαβάσεων εντός του πολεοδομικού ιστού της Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας ΠΚΜ στις οποίες είναι εγκαταστημένα συστήματα ηχητικής προειδοποίησης φωτεινών σηματοδοτών, σε ελάχιστες εξ αυτών τα συστήματα σήμερα είναι εν λειτουργία με αποτέλεσμα αυτό να δυσκολεύει και να θέτει σε κίνδυνο την μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Αντιλαμβάνεστε ότι το γεγονός αυτό για μια ευρωπαϊκή πόλη του 21ου αιώνα είναι απαράδεκτο, όταν μάλιστα τα έργα συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ ήδη από 20/5/2019 έχει δημοσιευθεί o Τεχνικός Κανονισμός για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες (ΦΕΚ 1759, τεύχος Β', 20/5/2019)

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε άμεσα για το τι προτίθεται να πράξει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εξάλειψη του παραπάνω προβλήματος και για το ποιος είναι ο προγραμματισμός και σχεδιασμός της ΠΚΜ σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων ηχητικής προειδοποίησης για άτομα με οπτική αναπηρία στο σύνολο των φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας ΠΚΜ.

Περαιτέρω παρακαλούμε για τον ορισμό προσωπικής συνάντησης μαζί σας ώστε να συζητηθεί διεξοδικά το παραπάνω ζήτημα.

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας το συντομότερο δυνατόν, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΩΛΗΣ