Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την αναγκαιότητα Εγκατάστασης & Συντήρησης Συστημάτων Ηχητικής Προειδοποίησης Φωτεινών Σηματοδοτών για Άτομα με Οπτική Αναπηρία, κατατέθηκε από τον Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης και Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη.


Αναλυτικά η Ερώτηση
Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Εγκατάσταση & Συντήρηση Συστημάτων Ηχητικής Προειδοποίησης Φωτεινών Σηματοδοτών για Άτομα με Οπτική Αναπηρία»

Η συμπερίληψη κάθε πολίτη στον κοινωνικό ιστό και η ασφαλής πρόσβαση και μετακίνησή του στον δημόσιο χώρο θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε επιπέδου διακυβέρνησης. Δυστυχώς αυτό δεν λαμβάνει χώρα. Όπως αναφέρει η Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Λουδοβίκος Μπράιγ», στον πολεοδομικό ιστό της Θεσσαλονίκης ελάχιστα από τα συστήματα ηχητικής προειδοποίησης φωτεινών σηματοδοτών που είναι εγκατεστημένα στις διαβάσεις αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι εν λειτουργία. Μάλιστα στα πλαίσια του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2020-2022” μόνο 71συστήματα ηχητικής ειδοποίησης τυφλών και ΑμεΑ πρόκειται να συντηρηθούν ή αντικατασταθούν, ενώ οι ανάγκες της πόλης είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερες. Η Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Λουδοβίκος Μπράιγ» έχει ζητήσει την εκ νέου προκήρυξη έργου ώστε να καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στον “Τεχνικό Κανονισμό για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες” και έχει επικοινωνήσει προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λίστα με προτεινόμενους κόμβους στους οποίους κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση ή αντικατάσταση των συστημάτων ηχητικής προειδοποίησης φωτεινών σηματοδοτών για άτομα με οπτική αναπηρία. Όσο περνάει ο καιρός χωρίς τη συντήρηση ή αντικατάσταση των εγκατεστημένων συστημάτων ή/και την εγκατάσταση νέων και όσο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε μία πόλη απροσπέλαστη για τους τυφλούς συμπολίτες μας. Τα άτομα με οπτική αναπηρία δεν μπορούν ούτε πρέπει να περιμένουν άλλο.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει το Υπουργείο για την άμεση συντήρηση ή αντικατάσταση των εγκατεστημένων συστημάτων ηχητικής προειδοποίησης φωτεινών σηματοδοτών για άτομα με οπτική αναπηρία και την εισαγωγή νέων συστημάτων στις διαβάσεις της Θεσσαλονίκης;

2. Τι σχεδιασμό έχει για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως τα «έξυπνα» φανάρια, ώστε να μην απαιτείται η χρήση τηλεχειριστηρίου από τα Άτομα μεΑναπηρία;

3. Παρατηρείται το ίδιο πρόβλημα και σε άλλες περιοχές και ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να πάρει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση του ζητήματος;

Ο ερωτών

Γιάνης Βαρουφάκης

Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης


https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11928065.pdf