Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεως των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για συγκεκριμένες δομές και ειδικότητες, όπου έχουν εξαντληθεί οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι υποψηφίων (ανάμεσα στις οποίες μία θέση τηλεφωνητή στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 23-09-2022, στις 12:00 πμ. Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην σελίδα του Υπουργείου Υγείας - Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται (ακολουθεί σύνδεσμος). Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και την οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.


https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 08:18)