Η Ε.Τ.Β.Ε. «Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΙΓ» ιδρύθηκε το 1960 στη Θεσσαλονίκη και αποβλέπει στην  μεταξύ των μελών ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης, στην καλλιέργεια και εξυπηρέτηση ιδεών και κοινωνικών αρχών, βασιζόμενων στο δόγμα της ελευθερίας της σκέψεως του ατόμου και στην υποβοήθηση εν γένει της κοινωνικής προόδου των τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης, ενώ είναι το πρώτο συνδικαλιστικό σωματείο αμιγώς τυφλών της Ελλάδος. Η δημιουργία του σωματείου προήλθε από την ανάγκη να υπάρξει ένας φορέας αποτελούμενος αμιγώς από άτομα με προβλήματα όρασης. Ο χρόνος ήταν κατάλληλος δεδομένου ότι λίγα χρόνια πριν ξεκίνησε την λειτουργία της η Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης και έτσι  στην πόλη δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας ατόμων με προβλήματα όρασης που προέρχονταν από όλη την Βόρεια Ελλάδα. Βασικός στόχος λοιπόν των πρώτων αυτών χρόνων ίδρυσής της ήταν η εξάλειψη του αναλφαβητισμού που ταλάνιζε τους ενήλικες τυφλούς δια μέσου της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και η δημιουργία ενός κοινοβίου χώρου φιλοξενίας ενήλικων τυφλών, δείχνοντας την εσωστρέφεια του κινήματος καθώς δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα αμιγής συνδικαλιστική συνείδηση στον χώρο των τυφλών.
 
 Από τις πρώτες ουσιαστικές κατακτήσεις στα πλαίσια των συνδικαλιστικών δράσεων του συλλόγου  ήταν το πάσο ελευθέρων διαδρομών που πρώτο καθιερώθηκε στην Θεσσαλονίκη και η επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών ως τηλεφωνητές. Οι προσπάθειες ευοδώθηκαν και έτσι το 1968 δημιουργήθηκε η σχολή τηλεφωνητών και στην Θεσσαλονίκη.  

 Οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης και αποκατάστασης των τυφλών με το πέρασμα των χρόνων είχαν πλέον αυξηθεί, και η Φιλανθρωπική Οργάνωση (η οποία διοικούσε το Ίδρυμα) αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην διοίκησή του και στους σκοπούς της, ενώ παράλληλα η Πολιτεία επιδείκνυε εγκληματική αδιαφορία για την εκπαίδευση και αποκατάσταση των τυφλών. Υπό αυτό το καθεστώς και μέσα από συνεχής αγώνες της Ε.Τ.Β.Ε. που κορυφώθηκαν με την κατάληψη του ιδρύματος τον Νοέμβριο του 1983 με στόχο την δημοσιοποίηση, κατορθώθηκε η μετατροπή του Ιδρύματος της Σχολής Τυφλών σε Ν.Π.Ι.Δ., με συμμετοχή στο Δ.Σ του ιδρύματος εκπροσώπων του χώρου της τυφλότητας.

 Μελανό σημείο στάθηκε η αποχώρηση ενός μεγάλου μέρους μελών το 1985. Τα ίδια άτομα αυθαίρετα και με την ανοχή της πολιτείας ανέλαβαν την εκπροσώπηση των τυφλών στο Δ.Σ. της Σχολής υφαρπάζοντας την ουσιαστική και δίκαια ιστορική εκπροσώπηση από ένα  πρωτοβάθμιο σωματείο το οποίο αγωνίστηκε προς αυτή την κατεύθυνση.
 Την δεκαετία του ‘90 έγιναν προσπάθειες η Ε.Τ.Β.Ε. να εκπροσωπείται σε ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (Ε.Σ.Α.Ε.Α), δυστυχώς όμως προαπαιτούμενη προϋπόθεση για το βήμα αυτό  ήταν η διάλυση του σωματείου και η ένταξη των μελών της στον  Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, κάτι το οποίο ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο με την ιδεολογία και τους βασικούς σκοπούς του σωματείου, καθώς η Ε.Τ.Β.Ε. ανέκαθεν ήταν υπέρ του πρωτοβάθμιου χαρακτήρα των σωματείων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα του χώρου των τυφλών κι γενικά των ατόμων με αναπηρία και όχι των παραρτημάτων των συνδικαλιστικών ενώσεων της Αθήνας.

 Μεγάλη κατάκτηση μας θεωρείται ο αγώνας για την παραμονή πολυανάπηρων τυφλών στην Σχολή Τυφλών Θεσ/νικης καθ’ όλη την διάρκεια του έτους από το 1990, παρά τις όποιες μεθοδεύσεις που προέρχονταν από εκπροσώπους τυφλών στο Δ.Σ. του ιδρύματος. Το 2001 έπειτα από προσπάθειες της Ε.Τ.Β.Ε., επιτεύχθηκε η ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών των πολυανάπηρων τυφλών σε επιτροπή η οποία ελέγχεται και λογοδοτεί, παρ’ ότι οι εκπρόσωποι των τυφλών στο ίδρυμα  απέναντι στο ζήτημα αυτό επιδείκνυαν παντελή αδιαφορία.

 Την ίδια εποχή ο αγώνας της Ε.Τ.Β.Ε. απέναντι στο κλείσιμο των προστατευόμενων εργαστηρίων της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πλέον των 15 θέσεων εργασίας τυφλών ήταν μεγάλος, καθώς επίσης  και απέναντι στην εκποίηση της περιουσίας η οποία προερχόταν από διαθήκη και η οποία προοριζόταν για ανέγερση οικοτροφείου που παρόλα αυτά χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Σχολής. Τα παραπάνω δυστυχώς συνέβησαν με την σύμφωνη γνώμη των τυφλών εκπροσώπων στο Δ.Σ. του ιδρύματος και με την ανοχή της Πολιτείας.
 Υπό αυτό το καθεστώς και ενάντια στις πρακτικές και μεθοδεύσεις  του υδροκέφαλου κέντρου και του κρατικοδίαιτου και ελεγχόμενου  συνδικαλισμού το 2003 η Ε.Τ.Β.Ε. πρωτοστάτησε στην δημιουργία  της ανεξάρτητης Πανελληνίας Ομοσπονδίας Τυφλών με τα όποια προβλήματα  είχε αυτή αλλά δείχνοντας πως πρέπει να λειτουργεί ο συνδικαλισμός σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Δυστυχώς το 2008 η Ε.Τ.Β.Ε. αναγκάστηκε να διαχωρίσει την θέση της και να αποσύρει τους εκπροσώπους της από την Π.Α.Ο.Τ. διαφωνώντας σε πρακτικές που στηρίζονται στην εμπορευματοποίηση της αναπηρίας. Το 2011, μετά από πολύχρονους αγώνες της Ε.Τ.Β.Ε. κατορθώθηκε η δημοσιοποίηση της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης.
 Μέχρι σήμερα η Ε.Τ.Β.Ε., συνεπής στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της μέσω του υγιούς και ανεξάρτητου συνδικαλισμού, προσπαθεί συνεχώς για την εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των τυφλών της πόλης μας,  προσπαθώντας για την ίδρυση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης πολυχώρου για τους ηλικιωμένους τυφλούς και την αναβίωση των προστατευόμενων εργαστηρίων της Σχολής Τυφλών ενώ παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ψυχαγωγικών και μορφωτικών προγραμμάτων.

 Σημαντική βοήθεια προσφέρει το δίκτυο εθελοντών που έχει αναπτύξει η Ε.Τ.Β.Ε., προσφέροντας συνοδεία για καθημερινές ανάγκες (αγορά, ιατρική περίθαλψη κα.). Το σωματείο στεγάζεται στην Κολοκοτρώνη 4 (έναντι της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης) όπου λειτουργεί εντευκτήριο από 10.00 έως 13.00.  

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2013 10:20)