Η Ε.Τ.Β.Ε. «Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ» χαιρετίζει την υποψηφιότητα του κου. Φώτη Μπίμπαση για την θέση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Η κίνηση αυτή είναι ένα ακόμη βήμα προς την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και το μήνυμα της υποψηφιότητάς του έχει πολλαπλούς αποδέκτες, τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις θέσεις του για μείζονα προβλήματα που απασχολούν όλους τους κατοίκους της πόλης και ενδεικτικά αφορούν στην προσπλασιμότητα, την προνειακή δομή του Δήμου, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την κυκλοφοριακή συμφόρηση.